Skip to main content

Geslaagd!

De eindstreep gehaald en geslaagd! Opvallend dit jaar is hoe nauwkeurig er wordt getypt. Het foutenpercentage lag vorige jaren rond de 0,2% (wat al heel laag is); dit jaar is het aantal gemaakte fouten minder dan 1 op elke 1000 getypte letters. De gemiddelde snelheid ligt onverminderd hoog, rond de 180 aanslagen per minuut. Daar zijn we natuurlijk super trots op. Ook trots zijn we op de ontvangen complimenten en het verlengen van het keurmerk van het Centraal Bureau Typevaardigheid!

Ondertussen zijn we al weer bezig met het lesrooster voor volgend jaar. Waar we voorgaande jaren nog meerdere cursusvarianten met klassikale lessen hadden, bieden we komend schooljaar alleen de cursus Typevaardigheid aan. In 10 lessen van een uur (eens in de twee weken) werken we toe naar het examen typevaardigheid volgens het tienvinger blindsysteem. De huiswerkbelasting is bij deze cursusvorm wat lager (dan de cursus met Word) en dat geldt ook voor de kosten.
Het Word-gedeelte, dat nu bij sommige scholen nog sámen met het typen werd aangeboden, wordt met ingang van volgend schooljaar als losstaand cursuspakket aangeboden. Binnenkort hopen we de flyers klaar te hebben; aanmelden kan nu al (zie "aanmelden").