De eindstreep gehaald en geslaagd! Opvallend dit jaar is hoe nauwkeurig er wordt getypt. Het foutenpercentage lag vorige jaren rond de 0,2% (wat al heel laag is); dit jaar is het aantal gemaakte fouten minder dan 1 op elke 1000 getypte letters. De gemiddelde snelheid ligt onverminderd hoog, rond de 180 aanslagen per minuut. Daar zijn we natuurlijk super trots op. Ook trots zijn we op de ontvangen complimenten en het verlengen van het keurmerk van het Centraal Bureau Typevaardigheid!

Ondertussen zijn we al weer bezig met het lesrooster voor volgend jaar. Waar we voorgaande jaren nog meerdere cursusvarianten met klassikale lessen hadden, bieden we komend schooljaar alleen de cursus Typevaardigheid aan. In 10 lessen van een uur (eens in de twee weken) werken we toe naar het examen typevaardigheid volgens het tienvinger blindsysteem. De huiswerkbelasting is bij deze cursusvorm wat lager (dan de cursus met Word) en dat geldt ook voor de kosten.
Het Word-gedeelte, dat nu bij sommige scholen nog sámen met het typen werd aangeboden, wordt met ingang van volgend schooljaar als losstaand cursuspakket aangeboden. Binnenkort hopen we de flyers klaar te hebben; aanmelden kan nu al (zie "aanmelden").

Alle cursussen van dit seizoen zijn afgerond, op 8 april waren de laatste examens. Dat de lessen sinds het ingaan van de lockdown niet meer klassikaal konden worden gegeven, is niet terug te zien in de resultaten. We hebben dan ook grote bewondering voor al onze leerlingen! De cursussen zijn al niet makkelijk, het huiswerk is best veel, en dan moet je de lessen ook nog volgen via het beeldscherm. 

Even een paar examen-getallen: bij de cursus Typevaardigheid is de gemiddelde snelheid 178 aanslagen per minuut, bij de cursus Typevaardigheid en Word 184. Die iets hogere snelheid is te verklaren doordat deze cursus 2 lessen (= 4 weken) langer duurt. De hoogste score dit jaar is gehaald door Thijs Meijer (280 apm). En maarliefst 18% van de leerlingen slaagde cum laude (boven de 200 apm).

Iedereen VAN HARTE GEFELICITEERD!

De lockdown houdt aan, en hoewel sinds deze week de basisscholen weer open zijn, geldt voor de typelessen dat deze nog steeds niet in klassikaal verband gegeven mogen worden. Op de meeste leslocaties komen kinderen van verschillende scholen en/of uit verschillende groepen ... en "mengen" mag helaas nog niet.

We werken daarom met lesvideo's, uitlegfilmpjes en uiteraard hebben we de online voortgangscontrole en begeleiding wat verder opgeschroefd. Daarnaast kunnen de leerlingen (en hun ouders) 7 dagen per week van 's morgens vroeg tot 's avonds laat contact met ons opnemen om te (video)bellen. En dat gebeurt gelukkig ook: soms is wat extra uitleg nodig, soms een bemoedigend woord, of soms ook gewoon gaat het om het contact zelf.

Naast alle schoolwerk thuis - en dus al veel achter het beeldscherm zitten - ook nog vrijwel dagelijks het huiswerk voor de typejuf maken is best pittig. Ondanks dat zien we dat alle leerlingen geweldig hun best doen! Huiswerk wordt trouw gemaakt, de scores worden in rap tempo mooier en dipjes worden overwonnen. Het Word-huiswerk, dat nu via email wordt ingeleverd, wordt ook trouw (en goed) gemaakt. En, zo vlak voor het examen, wordt massaal gehoor gegeven aan de oproep om filmpjes in te sturen van HOE wordt getypt. En dat geeft nóg meer reden om geweldig trots te zijn! Want trots zijn we zeker.