Voor komend schooljaar raakt een aantal lesgroepen nu al aardig vol, dus wilt u graag een plekje voor uw zoon of dochter volgend jaar, vul dan direct het aanmeldingsformulier in.

Om een goede typevaardigheid voor meer kinderen bereikbaar te maken, hebben we het deel "Word van A-Z" uit de cursus gehaald. De cursus Typevaardigheid die we al op een aantal plekken gaven, wordt nu de standaard cursus, zónder prijsverhoging (€ 160,- + € 15,- inschrijfgeld). 

Wilt u dat uw zoon of dochter naast een goede typevaardigheid ook alles leert over Word of Google Documenten? Dat kan nog steeds. In een los te bestellen cursuspakket Word / Google Documenten (€ 49,-) zitten naast 21 duidelijke uitlegbladen en 27 opdrachten (variërend van "spelen" met Word, via onder meer een boekverslag, tot een compleet werkstuk) 16 duidelijke instructiefilms. En natuurlijk worden alle opdrachten beoordeeld en indien nodig voorzien van "leerpuntjes". Er is een adviesplanning (in welke les van de cursus typevaardigheid kun je welke opdrachten het beste maken), maar een eigen leertempo is zeker mogelijk.

Wij zijn nu hard aan het werk om alle lesmaterialen weer helemaal up-to-date te maken en bestellen dan vóór de zomervakantie alle lesmateriaal, zodat we in september klaar zijn voor het nieuwe lesseizoen. Wij hebben er nu al zin in! 

De eindstreep gehaald en geslaagd! Opvallend dit jaar is hoe nauwkeurig er wordt getypt. Het foutenpercentage lag vorige jaren rond de 0,2% (wat al heel laag is); dit jaar is het aantal gemaakte fouten minder dan 1 op elke 1000 getypte letters. De gemiddelde snelheid ligt onverminderd hoog, rond de 180 aanslagen per minuut. Daar zijn we natuurlijk super trots op. Ook trots zijn we op de ontvangen complimenten en het verlengen van het keurmerk van het Centraal Bureau Typevaardigheid!

Ondertussen zijn we al weer bezig met het lesrooster voor volgend jaar. Waar we voorgaande jaren nog meerdere cursusvarianten met klassikale lessen hadden, bieden we komend schooljaar alleen de cursus Typevaardigheid aan. In 10 lessen van een uur (eens in de twee weken) werken we toe naar het examen typevaardigheid volgens het tienvinger blindsysteem. De huiswerkbelasting is bij deze cursusvorm wat lager (dan de cursus met Word) en dat geldt ook voor de kosten.
Het Word-gedeelte, dat nu bij sommige scholen nog sámen met het typen werd aangeboden, wordt met ingang van volgend schooljaar als losstaand cursuspakket aangeboden. Binnenkort hopen we de flyers klaar te hebben; aanmelden kan nu al (zie "aanmelden").

Alle cursussen van dit seizoen zijn afgerond, op 8 april waren de laatste examens. Dat de lessen sinds het ingaan van de lockdown niet meer klassikaal konden worden gegeven, is niet terug te zien in de resultaten. We hebben dan ook grote bewondering voor al onze leerlingen! De cursussen zijn al niet makkelijk, het huiswerk is best veel, en dan moet je de lessen ook nog volgen via het beeldscherm. 

Even een paar examen-getallen: bij de cursus Typevaardigheid is de gemiddelde snelheid 178 aanslagen per minuut, bij de cursus Typevaardigheid en Word 184. Die iets hogere snelheid is te verklaren doordat deze cursus 2 lessen (= 4 weken) langer duurt. De hoogste score dit jaar is gehaald door Thijs Meijer (280 apm). En maarliefst 18% van de leerlingen slaagde cum laude (boven de 200 apm).

Iedereen VAN HARTE GEFELICITEERD!