Het Centraal Bureau Typevaardigheid (CBT) is de nieuwe naam voor het kennis- en examencentrum Typevaardigheid (voorheen de VSLM). Het CBT is een vereniging die oorspronkelijk is opgericht door Staatsgediplomeerde Leraren in het Machineschrijven: VSLM. Naast het afnemen van branche-erkende examens in o.a. typevaardigheid en tekstverwerken, is het CBT ook een platform voor docenten die op deze manier hun vakkennis kunnen vergroten en ervaringen kunnen uitwisselen op bijeenkomsten en (korte) cursussen die door het CBT worden georganiseerd. De overgang van VSLM naar CBT heeft op 10 november plaatsgevonden in het Philipsmuseum in Eindhoven.

De wijze van examineren blijft hetzelfde: onder toeziend oog van een gecommitteerde van het examenbureau, worden twee teksten (7 minuten) getypt. Van de beste worden de resultaten op het diploma vermeld. Minimaal 99,3% moet goed zijn; de minimale snelheid is 100 aanslagen per minuut (apm). Worden 200 apm of meer getypt en zijn er niet meer dan 2 foutjes gemaakt, dan slaagt de kandidaat "cum laude".  

Al onze klassikale cursussen zijn inmiddels gestart. Voor veel leerlingen is het oefenen in TypeWorld nog even wennen. Vijf dagen per week ongeveer een half uur typen is best pittig ... zeker als het leren typen best lastig blijkt. Gelukkig weten wij dat het misschien nu nog lastig is, maar dat straks diezelfde leerlingen vrolijk hun teksten wegtypen zonder er zelfs maar bij na te denken. Het is leuk om te zien hoe dapper kinderen doorzetten en zichzelf overwinnen! 

TypeWorld nauwkeurigheidsoefening
TypeWorld balonnengame
  • TypeWorld nauwkeurigheidsoefening
  • TypeWorld balonnengame
  •  

    Op 26 mei hebben 3 leerlingen meegedaan met het NK typen in het voetbalstadion in Almelo. Nora, Brent en Nils moesten 2x 10 minuten een Nederlandse tekst typen, daarna nog 10 minuten een Engelse tekst en vervolgens 10 minuten in estafette-vorm. Pittig, maar ze hebben supergoed getypt. Helaas behoorden ze niet tot de allerbeste 3 van Nederland, maar dat mocht de pret niet drukken: misschien wel het leukste van deze dag was een rondleiding in het stadion. We hebben alles mogen zien: van de kleedruimtes en de VIP-tribunes tot zelfs in de persruimte en de e-player-ruimte toe. En er mocht zelfs worden gevoetbald! Al met al een zeer geslaagde dag.