Skip to main content

Over de typejuf

De typejuf werkt uitsluitend met gekwalificeerde docenten. Docenten die hiervoor zijn opgeleid, ruime praktijkervaring hebben en bewezen hebben ver "boven de stof" te staan. En die vanuit enthousiasme voor het vak besloten hebben dit op anderen te willen overdragen.

Ingrid van Deelen

"Na het volgen van de lerarenopleiding typevaardigheid en tekstverwerken heb ik ruim 10 jaar gewerkt op Het Loo Erf. Hier heb ik visueel (en anderszins) gehandicapte volwassenen leren typen en met de computer werken.
Dit, aangevuld met een flinke dosis enthousiasme en de ervaringen opgedaan met crisispleegzorg, vormt inmiddels ruim 15 jaar de basis voor de typejuf en het motto: ouderwetse kwaliteit en degelijkheid in een eigentijdse verpakking."

Mobiel leslokaal / laptops

Bijna 10 jaar hebben we de meeste lessen gegeven in een speciaal voor de typejuf gebouwde caravan. Deze caravan was uitgerust met 12 computerwerkplekken. Sinds de uitbraak van het COVID19-virus stond de caravan bij huis, omdat afstand houden en goed ventileren niet mogelijk is. Omdat we in de nabije toekomst niet zien dat de caravan weer in gebruik mag worden genomen, hebben we deze verkocht.

De lessen worden nu gegeven op laptops/chromebooks, die we meenemen naar de diverse leslocaties. Uiteraard mét externe toetsenborden. Op sommige scholen maken we gebruik van de chromebooks van de school.

CRKBO

De typejuf is in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) geregistreerde onderwijsinstelling als bedoeld in de Europese btw-richtlijn. In de kwaliteitscode staat omschreven dat een registratie onder meer gebaseerd is op betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid en kenbaarheid.

Het CBT

De typejuf leidt op voor de officiële, branche-erkende diploma's van het CBT. Het CBT-kwaliteitskeurmerk is toegekend aan de typejuf. Het Centraal Bureau Typevaardigheid (CBT) is de nieuwe naam voor het overkoepelende orgaan als kenniscentrum voor typevaardigheid (was VSLM). 
Het CBT streeft geen commercieel doel na en garandeert dat de op het diploma vermelde resultaten inderdaad door de kandidaat zijn behaald. De examens worden uitsluitend afgenomen onder het toeziend oog van gekwalificeerde docenten en gecommitteerden. De examens voldoen aan de eisen van relevantie, objectiviteit en controleerbaarheid.