Over de typejuf

De typejuf werkt uitsluitend met gekwalificeerde docenten. Docenten die hiervoor zijn opgeleid, ruime praktijkervaring hebben en bewezen hebben ver "boven de stof" te staan. En die vanuit enthousiasme voor het vak besloten hebben dit op anderen te willen overdragen.

Ingrid van Deelen

"Na het volgen van de lerarenopleiding typevaardigheid en tekstverwerken heb ik ruim 10 jaar gewerkt op Het Loo Erf. Hier heb ik visueel (en anderszins) gehandicapte volwassenen leren typen en met de computer werken.
Dit, aangevuld met een flinke dosis enthousiasme en de ervaringen opgedaan met crisispleegzorg, vormt inmiddels 10 jaar de basis voor de typejuf en het motto: ouderwetse kwaliteit en degelijkheid in een eigentijdse verpakking."

Mobiel leslokaal / laptops

De meeste lessen worden gegeven in een speciaal voor de typejuf gebouwde caravan. De 12 computerwerkplekken, die speciaal ontworpen zijn voor het leren blindtypen, voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Met de in hoogte verstelbare krukken, voetenbankjes in 3 verschillende hoogtes en uitschuifbare toetsenborden zijn de werkplekken geschikt voor jong en oud. Alle computers beschikken over een internetverbinding.

Naast de caravan beschikt de typejuf over een serie laptops (met externe toetsenborden en muizen) die mee kunnen naar scholen of bedrijven.

CRKBO

De typejuf is een onderwijsinstelling ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en is daarmee een erkende onderwijsinstelling als bedoeld in de Europese btw-richtlijn. In de kwaliteitscode staat omschreven dat een erkenning onder meer gebaseerd is op betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid en kenbaarheid.

Het CBT

De typejuf leidt op voor de officiële, branche-erkende diploma's van het CBT. Het CBT-kwaliteitskeurmerk is toegekend aan de typejuf. Het Centraal Bureau Typevaardigheid (CBT) is de nieuwe naam voor het overkoepelende orgaan als kenniscentrum voor typevaardigheid (was VSLM). 
Het CBT streeft geen commercieel doel na en garandeert dat de op het diploma vermelde resultaten inderdaad door de kandidaat zijn behaald. De examens worden uitsluitend afgenomen onder het toeziend oog van gekwalificeerde docenten en gecommitteerden. De examens voldoen aan de eisen van relevantie, objectiviteit en controleerbaarheid.