Skip to main content

Geslaagd!

Alle cursussen van dit seizoen zijn afgerond, op 8 april waren de laatste examens. Dat de lessen sinds het ingaan van de lockdown niet meer klassikaal konden worden gegeven, is niet terug te zien in de resultaten. We hebben dan ook grote bewondering voor al onze leerlingen! De cursussen zijn al niet makkelijk, het huiswerk is best veel, en dan moet je de lessen ook nog volgen via het beeldscherm. 

Even een paar examen-getallen: bij de cursus Typevaardigheid is de gemiddelde snelheid 178 aanslagen per minuut, bij de cursus Typevaardigheid en Word 184. Die iets hogere snelheid is te verklaren doordat deze cursus 2 lessen (= 4 weken) langer duurt. De hoogste score dit jaar is gehaald door Thijs Meijer (280 apm). En maarliefst 18% van de leerlingen slaagde cum laude (boven de 200 apm).

Iedereen VAN HARTE GEFELICITEERD!